fbpx

Blog

واش بصح لقرايا مابقات نافعة بوالو؟

“بزاف ديال الناس كانو كيقراو مزيان و فاللخر تخرجو و مخدموش اولا خدمو بصالير قليييل. إذن حتا أنا واخا نقرا و نتقاتل و نجيب مزيان أيطرا ليا نفس الشي فالمستقبل”

 .هاد الهضرة صحيحة و ما صحيحاش

أتمم القراءة

  لديك أسئلة أو مقترحات تريد منا التطرق لها، املأ هذه الاستمارة